Dane firmowe

Nazwa przedsiębiorstwa/wydawca:
RYCHIGER Poland Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
ul. Droga Graniczna 15
86-300 Grudziądz
Polska
tel. +48 56 644 01 30
fax. +48 56 462 95 68
info.rypl@rychiger.com

Numer identyfikacyjny firmy:
REGON: 366140973
NIP: 7010644493
BDO: 000015609

Urząd ds Działalności Gospodarczej:
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653725
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000 PLN.

Polityka prywatności