Materiały bezkonfliktowe

Do „Minerałów Bezkonfliktowych” zaliczamy Tantal, cynę, Wolfram, złoto oraz ich pochodne. Określony ustaleniami międzynarodowymi (2010 United States Legislation) handel wymienionymi minerałami oraz ich pochodnymi z państwami Demokratyczna Republika Konga (DRC), Angola, Burundia, Republika Afryki Środkowej, Kongo, Rwanda, Południowy Sudan, Tanzania, Uganda i Zambia, uznany został jako działanie podsycające wojnę oraz naruszające prawa człowieka.

Firma FORMELEON Sp. z o.o. zobowiązuje się do pozyskiwania materiałów źródłowych, komponentów i produktów od dostawców, którzy przestrzegają ustaleń międzynarodowych w odniesieniu do łańcucha dostawczego w celu identyfikacji i dokumentowania źródeł pochodzenia.