Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH

Firma RYCHIGER Poland sp. z o. o. bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane poufnie, zgodnie z ustawowymi przepisami, odnoszącymi się do ochrony danych, oraz niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych. Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli prosimy na naszych stronach o podanie danych osobowych (przykładowo nazwisko, adres lub adresy e-mail), wprowadzanie takich danych realizowane jest na zasadach dobrowolności. Niniejsze dane nie będą przekazywane bez jednoznacznej zgody osobom trzecim. Informujemy, iż przekazywanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) może wykazywać luki w zakresie zabezpieczeń. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

2. POBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo pobieramy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji usługi.

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez konieczności pozostawiania danych osobowych. Zapisujemy jedynie dane dostępu, nieodnoszące się do osoby, takie jak np. nazwę Państwa dostawcy serwisu internetowego, stronę, z której nastąpiło wejście lub nazwę wymaganego pliku. Niniejsze dane oceniane są wyłącznie w celu wprowadzenia ulepszeń i nie pozwalają na identyfikację osoby.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu lub adres e-mail pobierane są na naszych stronach Web jedynie wtedy, gdy sami je nam Państwo dobrowolnie przekażą w trakcie zamówienia, pobierania obrazu lub rejestracji do naszego newslettera lub korzystają z funkcji kontaktu strony Web czy też kontaktują się Państwo z nami w jakikolwiek inny sposób.

Dane te wykorzystywane są do przesłania newslettera lub informacji mailowych tylko zgodnie z wcześniej udzieloną zgodą. Niniejszą zgodę można cofnąć w każdym momencie – bez podawania przyczyn – ze skutkiem na przyszłość.

3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pola obowiązkowe i dane dobrowolne
  Prosimy mieć na względzie, że w ramach każdego pobierania danych poprzez stronę Web podane są pola obowiązkowe. Oznakowane są za pomocą gwiazdki, a wprowadzenie w tych miejscach danych konieczne jest do opracowania Państwa zapytania.
  Wszystkie inne dane podawane są dobrowolnie. Jeżeli także w przypadku innych pól wprowadzają Państwo dane, wykorzystywane są one do celów statystycznych i do ulepszenia naszej oferty.
 2. Dla określonego celu
  Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, wykorzystywane są do celów, dla których zostały przez Państwa przesłane. Czyli w celu opracowania Państwa pytania, przesłania naszego newslettera lub realizacji Państwa zamówienia.
 3. Wykorzystywanie do innych celów, zwłaszcza celów reklamowych
  O ile wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę na wykorzystywanie danych do celów reklamowych, wykorzystujemy Państwa dane osobowe także w celach informacyjnych, w ramach których przekazujemy drogą mailową informacje o naszych produktach, serwisach i ofertach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo takiego wykorzystania danych, prosimy o cofnięcie zgody, wysyłając informacje na adres e-mail rodo@formeleon.pl.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Państwa dane nie są przekazywane, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani prawnie lub upoważnieni lub Państwo wyrażą jednoznaczną zgodę na przekazywanie danych osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i realizacji umowy. Także te osoby trzecie zostają lub są naturalnie zobowiązane do ochrony Państwa danych i wykorzystywania ich jedynie w określonym celu. Poza tym są zobowiązane do traktowania niniejszych danych zgodnie z tą deklaracją dotyczącą ochrony danych i obowiązującą wykładnią prawną.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Państwa danych osobowych także trzecim przedsiębiorstwom (usługodawcom) za granicę, o ile jest to uzasadnione opracowywaniem danych opisanych w niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych. Przedsiębiorstwa te są zobowiązane do ochrony danych w takim samym zakresie jak my. Jeżeli poziom ochrony danych w danym kraju nie jest zgodny z polskim poziomem ochrony, umownie zapewniamy, że ochrona Państwa danych osobowych w każdym momencie będzie zgodna z wykładnią obowiązującą w Polsce.

6. PRAWO DO INFORMACJI, SKASOWANIA, ZABLOKOWANIA

W każdym momencie mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych oraz prawo do korekty, zablokowania lub skasowania niniejszych danych. W razie dalszych pytań, dotyczących problematyki powiązanej z danymi osobowymi, mogą się Państwo w każdym momencie zwracać do nas na adres rodo@formeleon.pl.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Państwa dane osobowe, które wymieniane są z nami poprzez stronę Web, transmitowane są zasadniczo w formie zakodowanej, która zgodna jest z aktualnym stanem techniki. Zabezpieczamy naszą stronę Web i pozostałe systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą danych, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem danych przez osoby niepowołane.

8. UŻYWANIE COOKIES (CIASTECZEK)

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie Web i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, wykorzystujemy na różnych stronach tak zwane ciasteczka (cookies). Chodzi w tym przypadku o małe pliki tekstowe z informacją w zakresie konfiguracji, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym.

Niektóre ze stosowanych przez nas ciasteczek kasowane są po zakończeniu sesji, a więc po zamknięciu Państwa przeglądarki (tak zwane ciasteczka sesyjne). Inne ciasteczka pozostają w Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki w trakcie kolejnej wizyty (ciasteczka trwałe). Informacje utworzone przez ciasteczka, dotyczące użytkowania naszej strony Web, nie są przekazywane osobom trzecim. Mogą Państwo w każdym momencie skasować ciasteczka zapisane miejscowo na Państwa komputerze lub ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani o wprowadzaniu ciasteczek i będą mogli sami decydować o ich przyjęciu lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub ogólnie. W przypadku odmowy przyjęcia ciasteczek może zostać ograniczona funkcjonalność naszej strony Web. Dalsze informacje dotyczące stosowania ciasteczek dostępne są przykładowo na stronie www.google.com/intl/de/policies/privacy/https://www.google.com/policies/technologies/ads/ lub www.meine-cookies.org. Uwzględnienie Państwa sprzeciwu może w określonych warunkach wymagać konfiguracji stałego ciasteczka na Państwa komputerze.

9. WYRAŻENIE ZGODY

Poniżej zaprezentowano dokładną treść oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody, zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych, o ile taką zgodę Państwo wyrazili:
Tak, zapoznałam/-em się z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych i chciałabym/chciałbym być regularnie informowana/-y drogą mailową przez firmę RYCHIGER Poland sp. z o. o. o produktach, serwisach oraz targach, i wyrażam zgodę, aby przekazane przeze mnie dane wykorzystywane były do analiz rynkowych i klientów (w razie konieczności wraz z innymi pobranymi danymi) oraz do ewentualnych akcji reklamowych.
Wiadomo mi, że mogę cofnąć moją zgodę w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając stosowną informację na adres rodo@formeleon.pl.

10. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, działu analizy Web firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej, przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zwracamy uwagę, że na niniejszej stronie Web Google Analytics zostały rozszerzone o kod „anonymizeIp” w celu zapewniania anonimowego określania adresów IP (tak zwane IPMasking).

Na zlecenie dostawcy tej strony Web Google wykorzystuje te informacje do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz dla innych usług powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez cookies i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bliższe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

O ile wyrazili Państwo zgodę, aby procedura przeglądarki powiązana ze stroną Web i aplikacją Google powiązana została z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta Google wykorzystywane były do personalizacji wskazań, Google stosuje Państwa dane wraz z danymi Google-Analytics w celu sporządzania zestawień grup docelowych dla remarketingu wykraczającego poza dane urządzenie. W tym celu Google Analytics ustala najpierw na naszych stronach Web Państwa identyfikatory autoryzowane przez Google, które powiązane są z Państwa kontem Google (a więc dane osobowe). Następnie Google Analytics łączy Państwa identyfikatory tymczasowo z Państwa danymi Google-Analytics w celu zoptymalizowania naszych grup docelowych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, można zapobiec takiej procedurze, dokonując odpowiednich ustawień w obrębie „mojego konta” w Google.

Ta strona Web stosuje także funkcję „cech demograficznych” Google Analytics. Na tej podstawie mogą być sporządzane sprawozdania, które zawierają wypowiedzi dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy ukierunkowanej na interesy firmy Google oraz z danych dotyczących odwiedzających, pochodzących od oferentów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Mogą Państwo w każdym momencie dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia dla reklam na Państwa koncie Google lub zakazać pobierania Państwa danych firmie Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw przeciwko ustalaniu danych”.

11. POBIERANIE DANYCH INNYCH USŁUGODAWCÓW W OBRĘBIE REKLAMY ONLINE

Na podstawie ciasteczek oceniamy w sposób zautomatyzowany znane nam informacje dotyczące wykorzystywania przez Państwa naszej strony Web. W tym celu mogą być na bieżąco za pomocą różnych narzędzi analizy łączone dane historyczne i przyszłościowe, specyficzne dla użytkownika, którymi dysponujemy, co pozwala na analizowanie wykorzystania strony wykraczające poza ofertę, zagregowanie danych, animizowanie i pseudonimowanie. W celu udoskonalenia naszej bazy danych możemy uwzględniać przy tym publicznie dostępne dane lub dane od oferentów trzecich. Wyniki uzyskane na podstawie analizy wykorzystania naszej oferty mogą być wykorzystywane i stosowane w ramach analizy u innych uczestniczących przedsiębiorstw. Takie opracowywanie danych realizowane jest przede wszystkim za pomocą danych spseudonimizowanych lub zanonimizowanych.

Jesteśmy uprawnieni do zlecenia osobom trzecim technicznej realizacji w zakresie wdrażania środków reklamowych i reklamy dla nas i do przekazania Państwa danych koniecznych w tym zakresie.

W każdym momencie mają Państwo możliwość – zgodnie z opisem w punkcie 8 – wyrażenia sprzeciwu wobec stosowania ciasteczek. Stosowaniu ciasteczek naszego Adservera ONE by AOL można sprzeciwić się w tym miejscu: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Informacje dotyczące ochrony danych, wykorzystywanej technologii AppNexus oraz odpowiedniej możliwości Opt-Out ciasteczek dostępne są w tym miejscu: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de.

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNYCH LINKÓW

Strona Web powiązana jest ze stronami Web osób trzecich („zewnętrzne linki”), na których treść i formę firma RYCHIGER Poland sp. z o. o. nie ma żadnego wpływu. Za treść i prawidłowość prezentowanych tam informacji odpowiedzialny jest wyłącznie dany operator strony powiązanej poprzez link. W momencie wprowadzania linków firma RYCHIGER Poland sp. z o. o. nie stwierdziła żadnych niezgodności prawnych. Firma RYCHIGER Poland sp. z o. o. nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe treści powiązanych stron Web.

13. NEWSLETTER

Jeżeli chcą Państwo pobierać newsletter, oferowany na tej stronie Web, konieczne jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

W każdym momencie mogą Państwo odwołać zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz wykorzystywanie tych danych do wysyłki newslettera, korzystając przykładowo z linku „Wyrejestrowanie” w newsletterze.

14. ZMIANY OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH

Nowe oświadczenia dotyczące ochrony danych obowiązują dla przyszłych kontaktów z firmą RYCHIGER Poland sp. z o.o. W zakresie zapisanych już danych obowiązują dotychczasowe oświadczenia dotyczące ochrony danych, chyba że nie jest to dopuszczalne ustawowo.

RYCHIGER Poland sp. z o. o.